نحوه بومی گزینی در انتخاب رشته

hand-picked

هر رشته تحصیلی را با توجه به پراکندگی آن در دانشگاه های سراسر کشور در یکی از چهار مجموعه زیر دسته بندی می کنند:

استانی ؛ ناحیه ای ؛ قطبی و کشوری

اما هر کدام از این دسته بندی ها به چه رشته هایی اشاره می کند ؟

اگر رشته ای در دانشگاه های همه استان های کشور موجود باشد گزینش آن رشته استانی می شود.

اگر فقط در دانشگاه یک استان از چند استان همجوار رشته ای موجود باشد گزینش آن رشته ناحیه ای است.

اگر فقط در دانشگاه یک ناحیه از دو ناحیه همجوار رشته ای موجود باشد گزینش آن رشته قطبی می شود.

اگر توزیع یک رشته در دانشگاه های کشور حتی در استان های یک قطب هم نگنجد یعنی یک قطب داشته باشیم که یک رشته ای را در دانشگاه های هیچ کدام از استان هایش نداشته باشد یا توزیع یک رشته ای در قطب های مختلف کشور ناهمگون باشد گزینش آن رشته کشوری است.

خب پس تا اینجا فهمیدیم که هر رشته ای با توجه به توزیع آن رشته در دانشگاه های استان های مختلف کشور در یکی از مجموعه های استانی، ناحیه ای، قطبی و یا کشوری جای می گیرد. اینکه از کجا بفهمیم هر رشته ای در کدام مجموعه جا گرفته کافیست رجوع کنید به صفحات اول قسمت دوم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری. چون تعداد رشته های در گروه های آموزشی خیلی زیاد است از آوردن همه رشته ها صرف نظر کردیم ولی فقط با آوردن تصویر چند رشته به شما می گوییم که کجا باید دنبال این اطلاعات بگردید.

حال دیگر زمان آن رسیده است که به این سوال اساسی پاسخ دهیم :

بومی گزینی چگونه و با چه مکانیزمی انجام می شود :

برای اینکه سهمیه دانش آموزان برای مناطق بوم خودشان ( یعنی جاهایی که در آن بومی به حساب می آیند ) را شرح دهیم قبلش باید سهمیه ۲۰ درصد جانبازان و ایثارگران را کم کنیم. یعنی سر و کار ما برای دانش آموزان مناطق سه گانه تنها با ۸۰ درصد ظرفیت دانشگاه ها است.  این ۸۰ درصد باقیمانده طبق توضیحات زیر بین شهرها و استان های مختلف کشور توزیع می شود :

رشته های کشوری :

پذیرش در این استان ها بومی نیست و به نسبت شرکت کنندگان کنکور سراسری ظرفیت بین سهمیه مناطق مختلف تقسیم می شود. یعنی اگر برای رشته مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر (این رشته گزینش کشوری دارد) ۱۰۰ نفر ظرفیت طبق دفترچه وجود داشته باشد ۲۰ درصد آن برای سهمیه ایثارگران و جانبازان کنار گذاشته می شود و می ماند ۸۰ نفر ظرفیت. حال اگر فرض کنیم تعداد شرکت کنندگان کنکور در منطقه ۱ رشته ریاضی ۳۰ درصد کل شرکت کنندگان کنکور باشد پس ۲۴ نفر از ظرفیت رشته مخصوص دانش آموزان منطقه ۱ است و بین آنها تقسیم می شود. برای سایر مناطق نیز با توجه به سهمشان از کل شرکت کنندگان کنکور می توان چنین فرمولی را تعمیم داد.

رشته های قطبی ، ناحیه ای و استانی :

این رشته محل ها پذیرش بومی دارند یعنی پس از کسر ۲۰ درصد برای سهمیه ایثارگران و جانبازان، حدود ۲۰ درصد از ظرفیت باقیمانده به داوطلبان آزاد ( غیر بومی یا همان داوطلبان سایر استان ها ، ناحیه ها یا قطب ها) تعلق می گیرد و باقی سهمیه به دانش آموزان آن بوم (استان، ناحیه و یا قطب ) تعلق می گیرد. نسبت ظرفیت برای هر منطقه در هر بوم نیز به نسبت شرکت کنندگان آن منطقه در کنکور سراسری است.

یعنی مثلا اگر برای رشته مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر ( این رشته گزینش ناحیه ای دارد ) ۱۰۰ نفر ظرفیت داشته باشیم ۳۰ نفر آن مخصوص سهمیه جانباز و ایثارگران است. می ماند ۷۵ نفر . از این ۷۵ نفر حدود ۲۰ درصد برای داوطلبان غیر بومی (در اینجا می شود غیر ناحیه ای) است که می شود ۱۶ نفر. ظرفیت باقیمانده ۶۴ نفر است که تعلق می گیرد به داوطلبان آن بوم. نسبت تعلق این ۶۴ نفر به سهمیه های مناطق سه گانه نیز اینگونه است که مثلا اگر مثل مثال بالا داوطلبان منطقه ۱ حدود ۳۰ درصد از کل شرکت کنندگان کنکور سراسری را تشکیل بدهند از این ۶۴ نفر حدود ۲۰ نفر ظرفیت تعلق می گیرد به داوطلبان منطقه ۱ که حتما در آن ناحیه بومی باشند.

استان بومی هر دانش آموز در داخل کارنامه مشخص شده است.

بازدیدها: 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.