تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه دهم

بسیار دیده شده که دانش آموزان در پایان سال اول تحصیل در رشته تخصصی، تحت تأثیر خانواده یا نظرات دوستان و خویشاوندان، بدون در نظرگرفتن توانایی­ها و علایق و نیز  شناخت صحیحی از خود و روحیاتشان، اقدام به انتخاب رشته نه چندان دقیق کرده­اند.

آموزش و پرورش فرصت­هایی را برای تغییر رشته دانش آموزانی که به این واقعیت پی برده که نمی­توانند در رشته کنونی خود موفق باشند و به هر علتی نیاز به تغییر رشته دارند، ایجاد کرده تا بتوانند بدون نگرانی و دغدغه به تحصیل در رشته جدید بپردازند.

در مطالب ذکر شده ذیل که با استناد به بخشنامه شماره ۲۲۲۱۳۲  تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  با موضوع مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ و  در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۸ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه آورده شده ، شرایط و ضوابط تغییر شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان در پایه دهم شرح داده شده اند.

با رعایت موارد ذیل، دانش آموزی که در پایه دهم مشغول به تحصیل است و بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی­های مشاور در پایان پایه دهم ، متقاضی تغییر شاخه یا رشته می باشد( بدون لحاظ نمودن شرایط مندرج در نمون برگ شماره ۱ هدایت تحصیلی)، با نظر کتبی مشاور و پس از تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان، می­تواند در پایه یازدهم به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود:

الف) تکمیل نمون برگ الف تقاضای تغییر شاخه / رشته

۱- این نمون برگ باید تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه، توسط دانش‌آموز تکمیل و به تأیید (امضا و اثرانگشت) ولی وی برسد و جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل داده شود.

۲- این نمون برگ تغییر شاخه/ رشته در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش‌آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری می‌شود.

۳- چناچه دانش‌آموز در دو مرحله خرداد و شهریور در امتحان تغییر شاخه / رشته شرکت کند باید نمونه برگ تغییر شاخه/ رشته را برای هر مرحله جداگانه تکمیل کند.

۴- به منظور آمادگی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر شاخه / رشته ضرورت دارد اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم توسط مشاور در واحد آموزشی در طول سال تحصیلی پایه دهم صورت گیرد.

راهنمایی لازم توسط مشاور واحد آموزشی در طول سال تحصیلی پایه دهم صورت گیرد.

*در صورت عدم حضور مشاور در واحد آموزشی و یا در ایام  تابستان، مسئولیت‌ پیگیری (اخذ نظر کتبی مشاور) و انجام مراحل تغییر شاخه / رشته دانش‌آموز به عهده مدیر واحد آموزشی است.

ب) معرفی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر شاخه / رشته:

با توجه به اینکه تغییر شاخه / رشته دانش‌آموزان در هر یک از شاخه یا رشته‌های فنی‌و حرفه‌ای، نظری و کاردانش مستلزم شرکت آنان در امتحان تغییر شاخه / رشته دروس اختصاصی پایه دهم و کسب نمره قبولی در دروس مربوط می‌باشد، جدول دروس تغییر شاخه/ رشته به شرح زیر اعلام می‌گردد:

جدول دروس تغییر شاخه / رشته دانش‌آموزان از پایه دهم به پایه یازدهم در دوره دوم متوسطه

رشته /شاخه رشته ریاضی فیزیک رشته تجربی رشته ادبیات و علوم انسانی رشته علوم و معارف اسلامی رشته‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای رشته مهارت‌های شاخه کاردانش
نام درس تغییررشته ریاضی۱
هندسه۱
فیزیک۱شیمی۱
ریاضی۱فیزیک۱

شیمی۱

زیست‌شناسی۱

علوم و فنون ادبی۱جامعه‌شناسی۱

اقتصاد

منطق

تاریخ۱(تخصصی رشته)عربی (زبان تخصصی رشته)۱

اصول عقاید۱

علوم و معارف قرآنی ۱

شرکت در آزمون تمامی دروس اختصاصی(دروس شایستگی‌های فنی و غیرفنی)رشته موردنظر و کسب نمره قبولی شرکت در تمامی آزمون‌های دروس اختصاصی (قبولی در دروس شایستگی‌های غیرفنی) و گذراندن شایستگی فنی «استاندارد مهارت» و قبولی برابر با نمرات دستگاه متولی تا پایان پایه یازدهم

* چنانچه برخی از دروس تغییر شاخه / رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش‌آموز مشترک باشد و دانش‌آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریور پایه دهم نمره قبولی کسب باشد، نمره آن درس یا دروس در تغییر شاخه / رشته پذیرفته می‌شود و نیاز به شرکت مجدد در امتحان تغییر شاخه / رشته برای آن درس یا دروس نیست.

** دروس اختصاصی رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش شامل کلیه دروس پایه دهم به استثنای شایستگی‌های پایه و دروس عمومی آن رشته است.

*** اگر دانش‌آموز متقاضی تغییر شاخه / رشته از سایر شاخه‌ها و رشته‌ها به یکی از رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش باشد و پس از شرکت در آزمون تغییر شاخه/ رشته، موفق به اخذ حد نصاب قبولی در دروس اختصاصی پایه دهم در رشته جدید شود، ولی حدنصاب قبولی در استاندارد مهارت پایه دهم را تا پایان پایه یازدهم در رشته جدید کسب ننماید، نمرات مأخوذه وی در دروس اختصاصی در شاخه/ رشته جدید معتبر است و ادامه تحصیل دانش‌آموز مطابق با ضوابط و مقررات در واحدهای آموزشی بزرگسالان کاردانش در رشته جدید بلامانع خواهد بود.

**** در صورتی که استانداردهای مهارت رشته مورد تقاضا در پایه دهم ارائه شده باشد و امکان ارائه آن در پایه یازدهم به دانش‌آموزی که تغییر رشته داده است، فراهم نباشد، گذراندن استاندارد مهارت بر عهده خود دانش‌آموز است. معرفی این قبیل دانش‌آموزان جهت مهارت‌آموزی به مراکزی که مورد تأیید اداره آموزش و پرورش می‌باشد، بلامانع است.

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید:

پس از کسب شرایط لازم برای تغییر شاخه / رشته و بر اساس موارد زیر دروس مربوط از دانش‌آموز پذیرفته می‌شود و باقی‌مانده دروس پایه دهم رشته جدید را، دانش‌آموز باید در دوره تابستانی پایه یازدهم و یا دوره تابستانی پایه دوازدهم یا به صورت غیرحضوری در دی‌ماه پایه دوازدهم را انتخاب کند و بگذراند.

۱- نمره قبولی کلیه دروس در رشته قبلی که با دروس رشته جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته می‌شود. شایان ذکر است چنانچه دانش‌آموز برخی از دروس پایه یازدهم رشته جدید را در رشته قبلی گذرانده باشد نیاز به انتخاب و گذراندن آن دروس در پایه یازدهم رشته جدید را ندارد.

۲- آن تعداد دروس گذرانده شده که کد یا عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نمی‌باشد ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق می‌باشد و نمره درس گذرانده شده از دانش‌آموز پذیرفته می‌شود و جایگزین نمره آن درس، در رشته جدید می‌شود.

۳- چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس تطبیقی موضوع جدول تطبیق زیر یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود. به عنوان مثال درس ریاضی ۱ ویژه رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی که درس ۴ واحدی است به جای درس ریاضی و آمار ۱ رشته‌های علوم و معارف اسلامی و ادبیات وعلوم انسانی به ارزش ۳ واحد تطبیق داده می‌شود.

۴- پس از ثبت‌نام دانش‌آموز در رشته جدید، تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و دروسی که دانش‌آموز جهت فارغ‌التحصیلی ملزم به گذراندن آن‌ها می‌باشد با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد. دروسی که از پایه دهم رشته قبلی دانش‌آموز در رشته جدید پذیرفته نمی‌شود (علی‌رغم کسب حدنصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد. (با رعایت تبصره ماده ۸۳ آیین‌نامه آموزش دوره دوم متوسطه روزانه مصوب ۹۳۲ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵)

جهت دریافت مشاوره‌ و برنامه‌ریزی با شماره‌ی ۰۹۱۲۴۹۶۱۹۶۵ تماس بگیرید.

جدول دروس قابل تطبیق در تغییر شاخه/ رشته که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.

و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر شاخه / رشته

۱- با توجه به اینکه امتحان تغییر شاخه / رشته همزمان با امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه دهم انجام می‌شود، پس ازانجام امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس، تنظیم و نمرات دروس تغییر شاخه/ رشته در کارنامه دانش‌آموز ثبت می‌شود (در خرداد ماه در ستون نمره سالانه در شهریور ماه در ستون نمره شهریور) و در صورت کسب نمره قبولی در کلیه دروس مربوط، با تغییر شاخه/ رشته موی موافقت می‌شود. در این صورت ضمن تکمیل نمون برگ تقاضای تغییر شاخه / رشته و تأیید آن توسط مشاور و مدیر واحد آموزشی این نمون برگ به نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی شغلی دانش‌آموز الصاق و در پرونده تحصیلی وی نگهداری می‌شود و دانش‌آموز به استناد این نمون برگ و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می‌تواند در پایه یازدهم رشته جدید ثبت‌نام کند.

۲- چنانچه دانش‌آموز پس از شرکت در امتحان تغییر شاخه / رشته و کسب نمره قبولی در دروس مربوط، ترک تحصیل نماید و در همان سال یا سال‌های بعد مراجعه نماید یا به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر شاخه/ رشته معتبر بوده  از وی پذیرفته می‌شود.

تذکر

– امتحان تغییر شاخه / رشته در خرداد یا شهریور ماه پایه دهم به عمل می‌آید و دانش‌آموز می‌تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریور ماه یا کل دروس را در خرداد یا شهریور ماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغییر شاخه/ رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجدداً در شهریور ماه امتحان دهد. بدیهی است دروسی را که دانش‌آموز جهت تغییر شاخه / رشته انتخاب می‌نماید جزء سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمی‌شود.

– دانش‌آموز متقاضی تغییر شاخه / رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می‌تواند در آزمون دروس تغییر شاخه رشته شرکت نماید و چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر شاخه / رشته دانش‌آموز در خرداد و یا شهریور ماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشه باشد دانش‌آموز باید دروس تغییر شاخه / رشته را همراه با سایر دانش‌آموزان در امتحانات غایبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

– نمرات دروس امتحان تغییر شاخه / رشته همانند نمره دروس غیرحضوری محاسبه می‌شود و نمرات مأخوذه صرفاً در معدل کل دانش‌آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

– هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر شاخه / رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش‌آموز دریافت و هزینه می‌شود.

– چنانچه دانش‌آموزان پایه دهم هریک از شاخه‌های دوره دوم متوسطه، بخواهند پایه دهم را در یکی دیگر از شاخه‌های دوره دوم متوسطه تکرار کنند، مشروط بر آن‌که ضوابط ورود به آن شاخه را در پایه نهم کسب کرده باشند، می‌توانند در مدارس روزانه در پایه دهم در شاخه جدید ثبت‌نام کرده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند. در این صورت همه دروس گذرانده پایه دهم در شاخه قبلی حذف و آن سال تحصیلی به سقف سال‌های تحصیل آنان، با رعایت سقف سنی مقررات نظام‌وظیفه افزوده می‌شود.

– تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایان پایه یازدهم در شرایط خاص مطابق با بند ۱۷ از ماده ۴ وظایف و اختیارات کمیسیون خاص مناطق و نواحی موضوع بخشنامه شماره ۷۶۶۲۸ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ آیین‌نامه ساماندهی وظایق و اختیارات کمیسیون‌های خاص، مصوب سومین جلسه کمیسیون‌های معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷۴ انجام می‌شود.

مقتضی است موضوع در اسرع وقت به تمامی مناطق آموزشی تابع و واحدهای آموزشی دوره دوم متوسطه جهت اجرا ابلاغ گردد. نظارت کامل بر اجرای این شیوه‌نامه به عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان می‌باشد.

مراحل انجام تغییر شاخه / رشته در پایان پایه یازدهم

برای اطلاع از مراحل انجام تغییر شاخه / رشته در پایان پایه یازدهم بر روی اینجا کلیک نمایید.

بازدیدها: 8573