بودجه بندی سوال های کنکور

بودجه بندی درس شیمی در کنکور سال ۹۸ – نظام جدید

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور رشتۀ تجربیتعداد سوال در کنکور رشتۀ ریاضی
کیهان زادگاه الفبای هستی32
رد پای گازها33
آب، آهنگ زندگی26
قدر هدایای زمینی را بدانیم44
در پی غذای سالم45
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر64
مولکول ها در خدمت تندرستی33
آسایش و رفاه در سایۀ شیمی43
شیمی، جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری42
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر23

بودجه بندی درس شیمی در کنکور سال ۹۹ – نظام جدید

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور رشتۀ تجربیتعداد سوال در کنکور رشتۀ ریاضی
کیهان زادگاه الفبای هستی43
رد پای گازها32
آب، آهنگ زندگی45
قدر هدایای زمینی را بدانیم55
در پی غذای سالم33
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر53
مولکول ها در خدمت تندرستی43
آسایش و رفاه در سایۀ شیمی43
شیمی، جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری23
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر12
ترکیبی-3

بودجه بندی درس زیست شناسی در کنکور سال ۹۸ – نظام جدید

عنوان فصلتعداد تست مطرح شده در کنکور 98
زیست شناسی، دیروز امروز فردا0
گوارش و جذب مواد3
تبادلات گازی2
گردش مواد در بدن3
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد3
از یاخته تا گیاه3
جذب و انتقال مواد در گیاهان2
تنظیم عصبی3
حواس 3
دستگاه حرکتی2
تنظیم شیمیایی0
ایمنی3
تقسیم یاخته1
تولید مثل3
تولید مثل نهاندانگان2
پاسخ گیاهان به محرک ها1
مولکول های اطلاعاتی2
جریان اطلاعات در یاخته3
انتقال اطلاعات در نسل ها3
تغییر در اطلاعات وراثتی2
از ماده به انرژی1
از انرژی به ماده2
فناوری های نوین زیستی1
رفتارهای جانوران2

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور سال ۹۸ – نظام جدید – رشته تجربی

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور تجربی
فیزیک و اندازه گیری1
کار، انرژی و توان2
ویژگی های فیزیکی مواد2
دما و گرما3
الکتریسیته ساکن3
جریان الکتریکی و مدارها3
مغناطیس و القای الکترومغناطیس3
حرکت بر خط راست3
دینامیک3
نوسان و امواج4
فیزیک اتمی هسته ای3

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور سال ۹۹ – نظام جدید – رشته تجربی

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور تجربی
فیزیک و اندازه گیری1
کار، انرژی و توان1
ویژگی های فیزیکی مواد3
دما و گرما2
الکتریسیته ساکن3
جریان الکتریکی و مدارها4
مغناطیس و القای الکترومغناطیس2
حرکت بر خط راست3
دینامیک2
نوسان و امواج7
فیزیک اتمی هسته ای2

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور سال ۹۸ – نظام جدید – رشته ریاضی

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور ریاضی
فیزیک و اندازه گیری0
کار، انرژی و توان2
ویژگی های فیزیکی مواد3
دما و گرما4
ترمودینامیک3
الکتریسیته ساکن4
خازن1
جریان الکتریکی و مدارها4
مغناطیس2
القای مغناطیسی2
حرکت بر خط راست4
دینامیک 6
نوسان و موج4
بر هم کنش های موج2
آشنایی با فیزیک اتمی 2
آشنایی با فیزیک هسته ای2

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور سال ۹۹ – نظام جدید – رشته ریاضی

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور ریاضی
فیزیک و اندازه گیری1
کار، انرژی و توان2
ویژگی های فیزیکی مواد3
دما و گرما4
ترمودینامیک2
الکتریسیته ساکن2
خازن2
جریان الکتریکی و مدارها5
مغناطیس2
القای مغناطیسی2
حرکت بر خط راست5
دینامیک 5
نوسان و موج6
بر هم کنش های موج2
آشنایی با فیزیک اتمی 1
آشنایی با فیزیک هسته ای1

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور سال ۹۸ – نظام جدید – رشته تجربی

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور تجربی
مجموعه، الگو دنباله1
معادله و نامعادله ها3
توان های گویا و عبارات جبری0
هندسه4
تابع2
مثلثات4
توابع نمایی و لگاریتمی2
حد و پیوستگی4
مشتق 4
کاربرد مشتق2
شمارش بدون شمردن1
احتمال2
آمار1

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور سال ۹۸ – نظام جدید – رشته ریاضی

عنوان مبحثتعداد سوال در کنکور 98 رشته ریاضی
مجموعه، الگو و دنباله2
توان های گویا و عبارت های جبری1
مثلثات3
معادله و نامعادله2
شمارش بدون شمردن0
هندسه تحلیلی0
تابع2
بخش پذیری و تقسیم0
تابع نمایی و لگاریتمی1
حد و پیوستگی3
حد نامتناهی و حد در بی نهایت1
مشتق3
کاربرد مشتق 2
ترسیم های هندسی و استدلال0
قضیه تالس و تشابه2
چندضلعی ها1
تجسم فضایی2
دایره3
تبدیل های هندسی2
روابط طولی در مثلث1
ماتریس3
مقاطع مخروطی3
بردارها1
مبانی ریاضیات3
احتمال2
آمار توصیفی2
آمار استنباطی0
نظریۀ اعداد4
گراف2
ترکیبیات4

بازدیدها: 483

2 پاسخ به “بودجه بندی سوال های کنکور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *