شماره حساب موسسه

داوطلبین عزیز ، شماره حساب های موسسه کنکور آسان است (انتشارات گیلنا) جهت تهیه لوح ها و ثبت نام در طرح ها، صرفا به نام استاد احمدی و به شرح زیر می باشد:

شماره ملت بنام حسین احمدی
۴۶۹۷۵۸۸۸۹۱
شماره کارت
۶۱۰۴۳۳۷۸۲۹۸۴۳۴۳۰

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، مراتب را به اطلاع ما برسانید:

۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۲

جهت درخواست تخفیف برای تهیۀ منابع موسسۀ کنکور آسان است (انتشارات گیلنا) می توانید فرم زیر را پر کرده و منتظر پاسخگویی کارشناسان ما باشید:

فرم درخواست تخفیف جهت تهیۀ منابع و شرکت در طرح ها

برای شما داوطلبین با معدل خوب و عزیزانی که شرایط مالی مناسبی ندارید، طرح هایی مشخص کرده ایم تا بتوانید با هزینه های کمتر از امکانات و خدمات موسسه استفاده کنید. فرم را تکمیل کنید تا همکاران ما در اولین فرصت شرایط را بررسی و با شما تماس حاصل کنند.

eyJpZCI6IjE5IiwibGFiZWwiOiJcdTA2MmZcdTA2MzFcdTA2MmVcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2MzNcdTA2MmEgXHUwNjJhXHUwNjJlXHUwNjQxXHUwNmNjXHUwNjQxIDIiLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiI1IiwidW5pcXVlX2lkIjoiYnNvMTVpIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJpbWciLCJiZ19pbWdfMCI6Imh0dHA6XC9cL2F6bW9uZ2lsbmEuaXJcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMTlcLzEwXC8xMi0yLTEwMjR4NjI5LnBuZyIsImJnX2NvbG9yXzAiOiIjMWU3M2JlIiwiYmdfdHlwZV8xIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMSI6IiIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMzMzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8yIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMiI6IiIsImJnX2NvbG9yXzIiOiIjZGQzMzMzIiwiYmdfdHlwZV8zIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMyI6IiIsImJnX2NvbG9yXzMiOiIjZGQzMzMzIiwiZmllbGRfZXJyb3JfaW52YWxpZCI6Ilx1MDY0NVx1MDYyZFx1MDYyYVx1MDY0OFx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MmYgXHUwNjM0XHUwNjJmXHUwNjQ3IFx1MDYyN1x1MDYzNFx1MDYyYVx1MDYyOFx1MDYyN1x1MDY0NyBcdTA2NDVcdTA2Y2MgXHUwNjI4XHUwNjI3XHUwNjM0XHUwNjJmLiIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJcdTA2MmZcdTA2MzEgXHUwNjI3XHUwNjMzXHUwNjMxXHUwNjIzIFx1MDY0OFx1MDY0Mlx1MDYyYSBcdTA2MjhcdTA2MjcgXHUwNjM0XHUwNjQ1XHUwNjI3IFx1MDYyYVx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMyBcdTA2YWZcdTA2MzFcdTA2NDFcdTA2MmFcdTA2NDcgXHUwNjJlXHUwNjQ4XHUwNjI3XHUwNjQ3XHUwNjJmIFx1MDYzNFx1MDYyZi4iLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiIzRhZThlYSIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6IiIsImVtYWlsX2Zvcm1fZGF0YV9hc190YmwiOiIxIiwidGVzdF9lbWFpbCI6Im1laHJkYWQ3MjMzQGdtYWlsLmNvbSIsInNhdmVfY29udGFjdHMiOiIxIiwiZXhwX2RlbGltIjoiOyIsImZiX2NvbnZlcnRfYmFzZSI6IiIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5cclxuICAgIDxsYWJlbCBmb3I9XCJbZmllbGRfaWRdXCI+W2xhYmVsXTxcL2xhYmVsPltmaWVsZF1cclxuPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsInZhbHVlIjoiPGgzIGNsYXNzPVwiaGVhZF9mb3JtXCI+XHUwNjQxXHUwNjMxXHUwNjQ1IFx1MDYyZlx1MDYzMVx1MDYyZVx1MDY0OFx1MDYyN1x1MDYzM1x1MDYyYSBcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2NDFcdTA2Y2NcdTA2NDEgXHUwNjJjXHUwNjQ3XHUwNjJhIFx1MDYyYVx1MDY0N1x1MDZjY1x1MDZjMCBcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2MjhcdTA2MzkgXHUwNjQ4IFx1MDYzNFx1MDYzMVx1MDZhOVx1MDYyYSBcdTA2MmZcdTA2MzEgXHUwNjM3XHUwNjMxXHUwNjJkIFx1MDY0N1x1MDYyNzxcL2gzPlxyXG48cCBjbGFzcz1cImRlc2NyaXB0aW9uXCI+IFx1MDYyOFx1MDYzMVx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2MzRcdTA2NDVcdTA2MjcgXHUwNjJmXHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjM3XHUwNjQ0XHUwNjI4XHUwNmNjXHUwNjQ2IFx1MDYyOFx1MDYyNyBcdTA2NDVcdTA2MzlcdTA2MmZcdTA2NDQgXHUwNjJlXHUwNjQ4XHUwNjI4IFx1MDY0OCBcdTA2MzlcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MzJcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2Y2MgXHUwNmE5XHUwNjQ3IFx1MDYzNFx1MDYzMVx1MDYyN1x1MDZjY1x1MDYzNyBcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2NDRcdTA2Y2MgXHUwNjQ1XHUwNjQ2XHUwNjI3XHUwNjMzXHUwNjI4XHUwNmNjIFx1MDY0Nlx1MDYyZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjY1x1MDYyZlx1MDYwYyBcdTA2MzdcdTA2MzFcdTA2MmQgXHUwNjQ3XHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNmNjIFx1MDY0NVx1MDYzNFx1MDYyZVx1MDYzNSBcdTA2YTlcdTA2MzFcdTA2MmZcdTA2NDcgXHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjQ1IFx1MDYyYVx1MDYyNyBcdTA2MjhcdTA2MmFcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2Y2NcdTA2MmYgXHUwNjI4XHUwNjI3IFx1MDY0N1x1MDYzMlx1MDZjY1x1MDY0Nlx1MDY0NyBcdTA2NDdcdTA2MjdcdTA2Y2MgXHUwNmE5XHUwNjQ1XHUwNjJhXHUwNjMxIFx1MDYyN1x1MDYzMiBcdTA2MjdcdTA2NDVcdTA2YTlcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2MmEgXHUwNjQ4IFx1MDYyZVx1MDYyZlx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYyYSBcdTA2NDVcdTA2NDhcdTA2MzNcdTA2MzNcdTA2NDcgXHUwNjI3XHUwNjMzXHUwNjJhXHUwNjQxXHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNjQ3IFx1MDZhOVx1MDY0Nlx1MDZjY1x1MDYyZi4gXHUwNjQxXHUwNjMxXHUwNjQ1IFx1MDYzMVx1MDYyNyBcdTA2MmFcdTA2YTlcdTA2NDVcdTA2Y2NcdTA2NDQgXHUwNmE5XHUwNjQ2XHUwNmNjXHUwNjJmIFx1MDYyYVx1MDYyNyBcdTA2NDdcdTA2NDVcdTA2YTlcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MjdcdTA2NDYgXHUwNjQ1XHUwNjI3IFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MjdcdTA2NDhcdTA2NDRcdTA2Y2NcdTA2NDYgXHUwNjQxXHUwNjMxXHUwNjM1XHUwNjJhIFx1MDYzNFx1MDYzMVx1MDYyN1x1MDZjY1x1MDYzNyBcdTA2MzFcdTA2MjcgXHUwNjI4XHUwNjMxXHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNmNjIFx1MDY0OCBcdTA2MjhcdTA2MjcgXHUwNjM0XHUwNjQ1XHUwNjI3IFx1MDYyYVx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMyBcdTA2MmRcdTA2MjdcdTA2MzVcdTA2NDQgXHUwNmE5XHUwNjQ2XHUwNjQ2XHUwNjJmLjxcL3A+XHJcbiIsImh0bWwiOiJodG1sZGVsaW0iLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJmaXJzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiJcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2NDUiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ilx1MDY0Nlx1MDYyN1x1MDY0NSIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoibGFzdF9uYW1lIiwibGFiZWwiOiJcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2NDUgXHUwNjJlXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ4XHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNmFmXHUwNmNjIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2NDUgXHUwNjJlXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ4XHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNmFmXHUwNmNjIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJnIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MzRcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2NDcgXHUwNjJhXHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNjMzIFx1MDYzNFx1MDY0NVx1MDYyNyIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiMDkxMjE5NjAwNjIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiOSIsIm1heF9zaXplIjoiMTEiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiZmYiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDY0NVx1MDY0OFx1MDYzNlx1MDY0OFx1MDYzOSBcdTA2MmZcdTA2MzFcdTA2MmVcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2MzNcdTA2MmEiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJzZWxlY3Rib3giLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibGFiZWxfZGVsaW0iOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIiLCJvcHRpb25zIjpbeyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjJmXHUwNjQ0IFx1MDYyOFx1MDYyN1x1MDY0NFx1MDYyN1x1MDZjYyAxOSJ9LHsibmFtZSI6IjIiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDYyYVx1MDYyZFx1MDYyYSBcdTA2N2VcdTA2NDhcdTA2MzRcdTA2MzQgXHUwNmE5XHUwNjQ1XHUwNmNjXHUwNjJhXHUwNjQ3IFx1MDYyN1x1MDY0NVx1MDYyZlx1MDYyN1x1MDYyZiBcdTA2NDggXHUwNjM0XHUwNjMxXHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjM3IFx1MDYyZVx1MDYyN1x1MDYzNSBcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2NDRcdTA2Y2MifSx7Im5hbWUiOiIzIiwibGFiZWwiOiJcdTA2NDJcdTA2MjhcdTA2NDRcdTA2MjcgXHUwNjJmXHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjM3XHUwNjQ0XHUwNjI4IFx1MDY0NVx1MDY0OFx1MDYzM1x1MDYzM1x1MDY0NyBcdTA2MjhcdTA2NDhcdTA2MmZcdTA2NDcgXHUwNjI3XHUwNjQ1In0seyJuYW1lIjoiNCIsImxhYmVsIjoiXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjMxIn1dfSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJtb2EiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDY0NVx1MDYzOVx1MDYyZlx1MDY0NCBcdTA2MmFcdTA2MzFcdTA2NDUgXHUwNjQyXHUwNjI4XHUwNjQ0IiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiIxOVwvOTAiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoibWVzc2FnZSIsImxhYmVsIjoiXHUwNjJhXHUwNjQ4XHUwNjM2XHUwNmNjXHUwNjJkXHUwNjI3XHUwNjJhIFx1MDYyN1x1MDYzNlx1MDYyN1x1MDY0MVx1MDY0NyIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNjI3XHUwNmFmXHUwNjMxIFx1MDYzNFx1MDYzMVx1MDYyN1x1MDZjY1x1MDYzNyBcdTA2Y2NcdTA2MjcgXHUwNjJhXHUwNjQ4XHUwNjM2XHUwNmNjXHUwNjJkIFx1MDYyZVx1MDYyN1x1MDYzNVx1MDZjYyBcdTA2MmZcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2Y2NcdTA2MmYgXHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjQ2XHUwNjJjXHUwNjI3IFx1MDYyOFx1MDY0Nlx1MDY0OFx1MDZjY1x1MDYzM1x1MDZjY1x1MDYyZiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6Im0iLCJsYWJlbCI6Ilx1MDY0NVx1MDY0Mlx1MDYzN1x1MDYzOSBcdTA2MmFcdTA2MmRcdTA2MzVcdTA2Y2NcdTA2NDRcdTA2Y2MiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJzZWxlY3Rib3giLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibGFiZWxfZGVsaW0iOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIiLCJvcHRpb25zIjpbeyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiXHUwNjQxXHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjNhIFx1MDYyN1x1MDY0NFx1MDYyYVx1MDYyZFx1MDYzNVx1MDZjY1x1MDY0NCJ9LHsibmFtZSI6IjIiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDYyZlx1MDY0OFx1MDYyN1x1MDYzMlx1MDYyZlx1MDY0N1x1MDY0NSJ9LHsibmFtZSI6IjMiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDZjY1x1MDYyN1x1MDYzMlx1MDYyZlx1MDY0N1x1MDY0NSJ9LHsibmFtZSI6IjQiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDYyZlx1MDY0N1x1MDY0NSJ9LHsibmFtZSI6IjUiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDY0NVx1MDY0Mlx1MDYyN1x1MDYzN1x1MDYzOSBcdTA2N2VcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2Y2NcdTA2NDYgXHUwNjJhXHUwNjMxIn1dfSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJyZXNodGUiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDYzMVx1MDYzNFx1MDYyYVx1MDY0NyBcdTA2MmFcdTA2MmRcdTA2MzVcdTA2Y2NcdTA2NDRcdTA2Y2MiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJzZWxlY3Rib3giLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibGFiZWxfZGVsaW0iOiJcdTA2MzFcdTA2MzRcdTA2MmFcdTA2NDcgXHUwNjJlXHUwNjQ4XHUwNjJmIFx1MDYzMVx1MDYyNyBcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjdcdTA2MjggXHUwNjQ2XHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNmNjXHUwNjJmIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6InJpYXppIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MzFcdTA2Y2NcdTA2MjdcdTA2MzZcdTA2Y2MifSx7Im5hbWUiOiJ0YWpyb2JpIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MmFcdTA2MmNcdTA2MzFcdTA2MjhcdTA2Y2MifSx7Im5hbWUiOiJlbnNhbmkiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDYyN1x1MDY0Nlx1MDYzM1x1MDYyN1x1MDY0Nlx1MDZjYyJ9LHsibmFtZSI6InBheWVlbiIsImxhYmVsIjoiXHUwNjQ1XHUwNjQyXHUwNjI3XHUwNjM3XHUwNjM5IFx1MDY3ZVx1MDYyN1x1MDZjY1x1MDZjY1x1MDY0NiBcdTA2MmFcdTA2MzEifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6Imh5ZyIsImxhYmVsIjoiXHUwNjQ2XHUwNjI3XHUwNjQ1IFx1MDY0NVx1MDYzNFx1MDYyN1x1MDY0OFx1MDYzMSIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InNob21hcmUiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDYzNFx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDY0NyBcdTA2MmFcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2MzMgXHUwNjQ1XHUwNjM0XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjMxIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA2MzRcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2NDcgXHUwNjQ1XHUwNjQ4XHUwNjI4XHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjQ0IFx1MDY0NVx1MDYzNFx1MDYyN1x1MDY0OFx1MDYzMSBcdTA2MmVcdTA2NDhcdTA2MmYgXHUwNjMxXHUwNjI3IFx1MDY0OFx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDYyZiBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2Y2NcdTA2MmYiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiMTAiLCJtYXhfc2l6ZSI6IjExIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDQiLCJodG1sIjoic3VibWl0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3IjoidGVhLXRpbWUucG5nIiwidmlld3MiOiIxOTQ4IiwidW5pcXVlX3ZpZXdzIjoiMTI4NCIsImFjdGlvbnMiOiI0Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjUiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxOS0xMC0xOCAyMDozNDo1OSIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHA6XC9cL2F6bW9uZ2lsbmEuaXJcL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL2NvbnRhY3QtZm9ybS1ieS1zdXBzeXN0aWNcL2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvdGVhLXRpbWUucG5nIiwidmlld19pZCI6IjE5XzgyNzQ5MSIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8xOV84Mjc0OTEiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiJlMzE1NTkyNTFiMDQ1NmExYTFlM2Y1MGE3ZjBlZTBhZSJ9

بازدیدها: 998

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *