تغییر رشته درون شاخه­‌ای در پایه یازدهم

 

به دلایل بسیاری از جمله نظرات خانواده یا دوستان و خویشاوندان، یا پی بردن به علایق خود و رسیدن به شناخت درستی از توانایی­ها، دانش­آموزان زیادی در پایان پایه یازدهم تحصیل در رشته تخصصی خود، به تغییر دادن رشته کنونی خود تمایل پیدا می­کنند.

از این­رو، برای تغییر رشته دانش آموزانی که به این واقعیت پی برده که نمی­توانند در رشته کنونی خود موفق باشند و به هر علتی نیاز به تغییر رشته دارند،آموزش و پرورش شرایطی را وضع کرده تا بتوانند بدون نگرانی به تحصیل در رشته­ی جدید بپردازند.

بر این اساس دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، متقاضی تغییر رشته درون شاخه ای باشد، می­تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه محل تحصیل اقدام نماید.

به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت پذیرد.

با استناد به بخشنامه شماره ۵۹۷۵۳ تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ ( اصلاحیه بخشنامه شماره :۵۹۴۱۱)  با موضوع مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۸ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه؛ در موارد خاص، شرایط و ضوابط تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم مطابق دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره دوم متوسطه در این نوشتار به طور کامل آورده شده تا دانش آموزان بتوانند بدون دغدغه در رشته جدید انتخابی خود ادامه تحصیل دهند.

دانش آموزی که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، با رعایت موارد ذیل، بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی­های مشاور در پایان پایه یازدهم ، می­تواند به شاخه دلخواه هدایت شود:

 

الف) تکمیل نمون برگ  شماره (۱) درخواست تغییر رشته دانش آموز

۱- این نمون برگ حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه، توسط دانش‌آموز  پایه یازدهم تکمیل و  پس از تأیید ولی وی، جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل شود.
۲- نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش‌آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری ‌شود.

۳- چناچه دانش‌آموز در دو مرحله خرداد و شهریور در امتحان تغییر شاخه / رشته شرکت کند باید نمون برگ درخواست تغییررشته را برای هر مرحله به طور جداگانه تکمیل نماید.

ب) معرفی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای:

پس از ارائه نمون برگ تکمیل شده درخواست تغییر رشته دانش‌آموز، مدیر واحد آموزشی تقاضای دانش‌آموز را در صورت تأیید، به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه ارسال نموده تا در صورت تأیید کمیسیون خاص شهرستان، منطقه، ناحیه مجوز شرکت در امتحان تغییر رشته دریافت شود.

به منظور شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته‌ای که تقاضا نموده است مشخص شود. چنانچه رشته مورد تقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل وی موجود باشد، در همان واحد آموزشی در امتحان تعییر رشته شرکت می‌کند. چنانچه رشته مورد تقاضا درآن واحد آموزشی موجود نباشد از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و دبیرستان موردنظر تعیین و دانش‌آموز تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ شماره ۲ جهت شرکت در امتحان تغییر رشته به آن واحد آموزشی معرفی می‌شود. لازم به ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغییر رشته باید بخش (ب) نمونه برگ مذکور (شماره ۲) را تکمیل و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کنند.

ج)شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر رشته:

باتوجه به اینکه تغییر رشته درون شاخه‌ای دانش‌آموزان در هر یک از رشته‌های شاخه نظری، مستلزم اخذ موافقت کمیسیون خاص آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و شرکت آنان در امتحان تغییر رشته برخی از دروس اختصاصی پایه یازدهم و کسب نصاب نمره قبولی در دروس مربوط است، لذا جدول دروس تغییر رشته به شرح زیر اعلام می‌گردد:

جدول دروس تغییر رشته درون شاخه‌ای دانش‌آموزان از پایه یازدهم به پایه دوازدهم در دوره دوم متوسطه نظری

 

 

     عنوان رشته      عناوین دروس تغییر رشته
۱ ریاضی فیزیک حسابان۱، هندسه۲، فیزیک۲، شیمی۲
۲ علوم تجربی ریاضی۲، فیزیک۲، شیمی۲، زیست شناسی۲
۳ ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی۲، جامعه شناسی۲، عربی(زبان تخصصی رشته)۲، فلسفه۱
۴ علوم و معارف اسلامی علوم و معارف قرآنی۲، اصول عقاید۲، عربی (زبان تخصصی رشته)۲، عربی (زبان تخصصی رشته)۲ و تاریخ ۲ (تخصصی رشته)

* چنانچه برخی از دروس تغییر شاخه / رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش‌آموز مشترک باشد و دانش‌آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریور پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشد، نمره آن درس یا دروس از وی پذیرفته می‌شود و نیاز به شرکت مجدد در امتحان تغییر رشته برای آن درس یا دروس نیست.

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید:

پس از موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و کسب نصاب قبولی در امتحان تغییر رشته درون شاخه‌ای، دروس مربوط از دانش‌آموز به شرح ذیل پذیرفته می‌شود و دانش‌آموز می‌بایست باقیمانده دروس پایه‌های دهم و یازدهم رشته جدید را در دوره تابستانی و یا دی‌ماه پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند.

 

۱- دروس گذرانده شده در رشته قبلی که با دروس رشته جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته می‌شود.

۲- دروس گذرانده شده که کد یا عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نیست ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق است و نمره درس گذرانده شده از دانش‌آموز پذیرفته  و جایگزین نمره آن درس، در رشته جدید می‌شود.

۳- چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس تطبیقی ( مطابق جدول دروس قابل تطبیق) یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود.

۴- پس از ثبت‌نام دانش‌آموز در رشته جدید، تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و دروسی که دانش‌آموز جهت فارغ‌التحصیلی ملزم به گذراندن آن‌ها است با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد.

۵- دروس پایه­های دهم و یازدهم رشته قبلی دانش‌آموز در رشته جدید پذیرفته نمی‌شوند (علی‌رغم کسب حدنصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد.

۶- مطابق ماده ۸۴ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵، اعطای گواهی‌نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم) به دانش‌آموز،‌ مشروط به گذراندن همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است.

جدول دروس قابل تطبیق در تغییر رشته درون شاخه‌ای که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.

                                                                      

دروس گذرانده شده (قبولی در رشته قبلی)

 

 

 

 

ردیف عنوان درس کد درس
۱ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱ ۱۰۱۵۱
۲ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱ ۱۰۱۵۱
۳ اصول عقاید۱ ۱۰۲۴۱
۴ اصول عقاید۱ ۱۰۲۴۱
۵ اصول عقاید۲ ۱۱۲۸۱
۶ اصول عقاید۲ ۱۱۲۸۱
۷ تاریخ۱ ۱۰۱۹۱
۸ تاریخ ۱ (تخصصی رشته) ۱۰۲۸۱
۹ تاریخ ۲ ۱۱۲۳۱
۱۰ تاریخ ۲ (تخصصی رشته) ۱۱۳۲۱
۱۱ آمار و احتمال ۱۱۰۷۱
۱۲ حسابان۱ ۱۱۰۶۱
۱۳ حسابان۱ ۱۱۰۶۱
۱۴ ریاضی ۱ ۱۰۰۵۱
۱۵ ریاضی ۲ ۱۱۱۶۱
۱۶ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۰۱۶۱
۱۷ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۰۲۷۱
۱۸ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۰۲۷۱
۱۹ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۰۱۶۱
۲۰ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۱۱۹۱
۲۱ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۱۳۱۱
۲۲ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۱۱۹۱
۲۳ فیزیک ۱ ۱۰۱۰۱
۲۴ فیزیک ۲ ۱۱۱۰۱

 

دروس قابل تطبیق با رشته جدید

ردیف عنوان درس کد درس
۱ اصول عقاید۱ ۱۰۲۴۱
۲ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱ ۱۰۰۱۱
۳ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱ ۱۰۰۱۱
۴ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱ ۱۰۱۵۱
۵ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۲ ۱۱۰۱۱
۶ تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۲ ۱۱۱۸۱
۷ تاریخ ۱ (تخصصی رشته) ۱۰۲۸۱
۸ تاریخ ۱ ۱۰۱۹۱
۹ تاریخ ۲ (تخصصی رشته) ۱۱۳۲۱
۱۰ تاریخ ۲ ۱۱۲۳۱
۱۱ ریاضی و آمار ۲ ۱۱۲۱۱
۱۲ ریاضی ۲ ۱۱۱۶۱
۱۳ ریاضی و آمار ۲ ۱۱۲۱۱
۱۴ ریاضی و آمار ۱ ۱۰۱۸۱
۱۵ ریاضی و آمار ۲ ۱۱۲۱۱
۱۶ عربی، زبان قرآن ۱ ۱۰۰۲۱
۱۷ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۰۱۶۱
۱۸ عربی، زبان قرآن ۱ ۱۰۰۲۱
۱۹ عربی (زبان تخصصی رشته)۱ ۱۰۲۷۱
۲۰ عربی، زبان قرآن۲ ۱۱۰۲۱
۲۱ عربی (زبان تخصصی رشته)۲ ۱۱۱۹۱
۲۲ عربی (زبان تخصصی رشته)۲ ۱۱۳۱۱
۲۳ فیزیک ۱ ۱۰۲۹۱
۲۴ فیزیک ۲ ۱۱۳۳۱

 

و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییررشته:

۱- با توجه به اینکه امتحان تغییر شاخه / رشته همزمان با امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه یازدهم انجام می‌شود،  لذا پس از برگزاری امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس، تنظیم و نمرات دروس تغییر شاخه/ رشته در کارنامه دانش‌آموز ثبت می‌شود در خرداد ماه در ستون نمره سالانه در شهریور ماه در ستون نمره شهریورو در صورت کسب نمره قبولی در کلیه دروس مربوط، با تغییر رشته وی موافقت می‌شود. در این صورت مامی سوابق مرتبط با تغییر رشته دانش آموز اعم از نمون برگ درخواست تغییر رشته (نمون برگ شماره۱) و نمون برگ شماره (۲) در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود و دانش آموز به استناد این نمون برگ­ها و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می­تواند در پایه دوازدهم رشته جدید ثبت نام نماید.

۲- چنانچه دانش‌آموز پس از شرکت در امتحان تغییر رشته و کسب نمره قبولی در دروس مربوط، ترک تحصیل نماید و در همان سال یا سال‌های بعد مراجعه نماید یا به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر شاخه/ رشته معتبر بوده  از وی پذیرفته می‌شود.

 

تذکر

۱- امتحان تغییر رشته در خرداد یا شهریور ماه پایه یازدهم برگزار می­شود و دانش‌آموز می‌تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریور ماه یا کل دروس را در خرداد یا شهریور ماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغییر رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجدداً در شهریور ماه امتحان دهد.

۲- دانش‌آموز متقاضی تغییر رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می‌تواند در آزمون دروس تغییر شاخه رشته شرکت نماید و چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر شاخه / رشته دانش‌آموز در خرداد و یا شهریور ماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشته باشد دانش‌آموز باید دروس تغییر شاخه / رشته را همراه با سایر دانش‌آموزان در امتحانات غایبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

۳- نمرات دروس امتحان تغییر شاخه / رشته همانند نمره دروس غیرحضوری محاسبه می‌شود و نمرات مأخوذه صرفاً در معدل کل دانش‌آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

۴- هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر شاخه / رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش‌آموز دریافت و هزینه می‌شود.

۵- دروسی را که دانش‌آموز برای تغییر رشته انتخاب می‌نماید جزو سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمی‌شود.

۶- دانش‌آموز پایه یازدهم متقاضی تغییر رشته به سایر رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی، می‌تواند با رعایت مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ فصل پنجم آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم‌سالی واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کشور کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریح ۱۲/۰۷/۹۶ در مدارس بزرگسالان یا مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهد.

 

مقتضی است موضوع در اسرع وقت به تمامی مناطق آموزشی تابع و واحدهای آموزشی دوره دوم متوسطه جهت اجرا ابلاغ گردد. نظارت کامل بر اجرای این دستورالعمل به عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان است.

برای اطلاع از مراحل انجام تغییر شاخه / رشته در پایان پایه دهم بر روی اینجا کلیک نمایید

 

بازدیدها: 420