خدمات طرح امید و شرایط برنامه های طرح و هزینه ثبت نام و …. را برای هر رشته و مقطع ، بصورت کامل، جداگانه نوشته ایم.

سال دهم

 • این طرح برای شما عزیزان در ۸ پروژه دو هفته ای نوشته شده است ، یعنی زمان کل برنامه ۱۱۲ روزه هست و بعد از این برنامه وارد برنامه مختص امتحان های نیمسال دوم خواهید شد.
 • طرح امید برای شما داوطلبینی  مناسب هست که شرایط متوسطی دارید و،  و از لحاظ سطوح منابع و تایم های برنامه با طرح های اوج و نخبگان و …. متفاوت است که از طریق مشاورتان راهنمایی می شوید که کدام طرح برای شما مناسب تر است. و تمرکز ما در این طرح برای شما عزیزان بالا بردن سطح درسی شما عزیزان جهت کسب معدل های بالا می باشد ضمن اینکه منابع و برنامه تست زنی هم خواهید داشت.
 • قبل از شروع برنامه و در حین انجام برنامه آزمون های آنلاین کلی و مبحثی از هر مبحثی که در برنامه می خوانید، خواهید داد تا عملکرد شما زیر نظر کادر مشاورتان باشد تا بتوانیم نکات لازم را به موقع به شما ارائه دهیم.
 • در طول اجرای برنامه کادر مشاوره شما متشکل از مشاور و رتبه برتر ، عملکردتان را زیر نظر دارند تا در صورت لزوم تغییرات لازم را در برنامه شما انجام دهند.
 • لوح هایی که برای شما در این طرح در نظر گرفته ایم ماهیت آموزشی دارند،  ولی خب به تست زنی نیز تا حدی پرداخته می شود.
 • برنامه به صورت حجمی و مسئولیتی برای هر روز ریخته شده و زمان اجرای مسئولیت های هر روز بر حسب سرعت مطالعه ی شما، برای روزهایی که مدرسه می روید بین ۴-۶ ساعت و برای روزهای تعطیل بین ۶-۸ ساعت می باشد.
 • هزینه طرح امید برای شما دواطلبین سال دهم تجربی و ریاضی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار  تومان هست، که در واقع شما در این طرح فقط ۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان منابع دریافت میکنید  و مشاوره، پشتیبانی، برنامه ریزی و آزمون های آنلاین ، خدماتی هستند که به شما عزیزانی که ثبت نام می کنید تا پایان سال تحصیلی تعلق می گیرد. که لیست منابع را می توانید از طریق لینک های زیر دریافت کنید
 • هدف ما این است که در پایان این پروژه شما تسلط کافی برای معدل های بالای ۱۹ را در دروس کسب کرده باشید و مهارت و سرعت تست زنیتان هم افزایش محسوسی داشته باشد.

سال یازدهم

 • این طرح برای شما عزیزان در ۸ پروژه دو هفته ای نوشته شده است ، یعنی زمان کل برنامه ۱۱۲ روزه هست و بعد از این برنامه وارد برنامه مختص امتحان های نیمسال دوم خواهید شد.
 • طرح امید برای شما داوطلبینی  مناسب هست که شرایط متوسطی دارید و،  و از لحاظ سطوح منابع و تایم های برنامه با طرح های اوج و نخبگان و …. متفاوت است که از طریق مشاورتان راهنمایی می شوید  که کدام طرح برای شما مناسب تر است. و تمرکز ما در این طرح برای شما عزیزان بالا بردن سطح درسی شما عزیزان جهت کسب معدل های بالا می باشد ضمن اینکه منابع و برنامه تست زنی هم خواهید داشت.
 • قبل از شروع برنامه و در حین انجام برنامه آزمون های آنلاین کلی و مبحثی از هر مبحثی که در برنامه می خوانید، خواهید داد تا عملکرد شما زیر نظر کادر مشاورتان باشد تا بتوانیم نکات لازم را به موقع به شما ارائه دهیم.
 • در طول اجرای برنامه کادر مشاوره شما متشکل از مشاور و رتبه برتر ، عملکردتان را زیر نظر دارند تا در صورت لزوم تغییرات لازم را در برنامه شما انجام دهند.
 • لوح هایی که برای شما در این طرح در نظر گرفته ایم ماهیت آموزشی دارند،  ولی خب به تست زنی نیز تا حدی پرداخته می شود.
 • برنامه به صورت حجمی و مسئولیتی برای هر روز ریخته شده و زمان اجرای مسئولیت های هر روز بر حسب سرعت مطالعه ی شما، برای روزهایی که مدرسه می روید بین ۵-۶ ساعت و برای روزهای تعطیل بین ۷-۱۰ ساعت می باشد.
 • هزینه طرح امید برای شما دواطلبین سال یازدهم تجربی ۲ میلیون تومان هست، که در واقع شما در این طرح فقط ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان منابع دریافت میکنید و همچنین برای شما دواطلبین سال یازدهم ریاضی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هست، که در واقع شما در این طرح فقط ۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان منابع دریافت میکنید و مشاوره، پشتیبانی، برنامه ریزی و آزمون های آنلاین ، خدماتی هستند که به شما عزیزانی که ثبت نام می کنید تا پایان سال تحصیلی تعلق می گیرد.
 • هدف ما این است که در پایان این پروژه شما تسلط کافی برای معدل های بالای ۱۹ را در دروس کسب کرده باشید و مهارت و سرعت تست زنیتان هم افزایش محسوسی داشته باشد.


سال دوازدهم

 • این طرح برای شما عزیزان در ۹ پروژه دو هفته ای نوشته شده است ، یعنی زمان کل برنامه ۱۲۶ روزه هست و بعد از این برنامه وارد برنامه جمعبندی خواهید شد.
 • طرح امید برای شما داوطلبینی  مناسب هست که شرایط متوسطی دارید و میانگین درصدهایتان زیر ۵۰ درصد هست،  و از لحاظ سطوح منابع و تایم های برنامه با طرح های اوج و نخبگان و …. متفاوت است که از طریق مشاورتان راهنمایی می شوید  که کدام طرح برای شما مناسب تر است.
 • قبل از شروع برنامه و در حین انجام برنامه آزمون های آنلاین کلی و مبحثی از هر مبحثی که در برنامه می خوانید، خواهید داد تا عملکرد شما زیر نظر کادر مشاورتان باشد تا بتوانیم نکات لازم را به موقع به شما ارائه دهیم.
 • در طول اجرای برنامه کادر مشاوره شما متشکل از مشاور و رتبه برتر ، عملکردتان را زیر نظر دارند تا در صورت لزوم تغییرات لازم را در برنامه شما انجام دهند.
 • لوح هایی که برای شما در این طرح در نظر گرفته ایم طوری گزینش شده اند که علاوه بر داشتن درسنامه فشرده، جامعیت مباحث حفظ شده و شما را به تسلط کافی در فهم مباحث و تست زنی و سرعت تست زنی برساند.
 • برنامه به صورت حجمی و مسئولیتی برای هر روز ریخته شده و زمان اجرای مسئولیت های هر روز بر حسب سرعت مطالعه ی شما، برای روزهایی که مدرسه می روید بین ۵-۶ ساعت و برای روزهای تعطیل بین ۹-۱۲ ساعت می باشد.
 • هزینه طرح امید برای شما دواطلبین سال دوازدهم تجربی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هست، که در واقع شما در این طرح فقط ۵  میلیون و ۶۰ هزار تومان منابع دریافت میکنید و برای شما دواطلبین سال دوازدهم ریاضی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هست، که در واقع شما در این طرح فقط ۵ میلیون تومان منابع دریافت میکنید  و مشاوره، پشتیبانی، برنامه ریزی و آزمون های آنلاین ، خدماتی هستند که به شما عزیزانی که ثبت نام می کنید تا پایان سال تحصیلی تعلق می گیرد. (البته فصول پایانی دروس اختصاصی سال دوازدهم هنوز تدریس نشده اند که طی یکی دو ماه آینده تکمیل خواهند شد و هزینه شان را جداگانه پرداخت میکنید
 • هدف ما این است که در پایان این پروژه شما مهارت کافی برای درصد های بالای ۷۰ را در دروس کسب کرده باشید و سرعت تست زنیتان هم افزایش محسوسی داشته باشد.

بازدیدها: 922