قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته داروسازی

نامرشته و دانشگاه
امیر رضاییانداروسازی-دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان
الناز سلگیداروسازی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
کیمیا مجیدیداروسازی - دانشکاه علوم پزشکی اصفهان - روزانه
ثنا بابازادهداروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - روزانه
مریم رضاییداروسازی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
مایده حسن زادهداروسازی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
شهاب چاووشیداروسازی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - روزانه
ماه گل شاه حسینیدارو سازی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته پزشکی

نامرشته و دانشگاه
مریم طاهریپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی آبادان - روزانه
مریم توکلیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اراک - محروم
فاطمه نوروزی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اراک - محروم
راضیه وحدتیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - روزانه
محمد مهدی ابراهیمیانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بابل - روزانه
امیر حسین سعادتمندپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - روزانه
کسری نصرتیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - روزانه
امیر حسین شفیعیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز - روزانه
فاطمه نوروز اصلپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز - روزانه
فرزانه منتظریپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز - روزانه
سینا کیامنشپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد - روزانه
امیر حسین شایقپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - روزانه
علی سمیعی مقدمپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - روزانه
شقایق اسکندری طاوسلوپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - روزانه
نگار حبیب الهی نجف آبادیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - روزانه
سینا خوشدلپزشکی - دانشگاه شهید بهشتی - روزانه
امیر حسین زینی نسبپزشکی - دانشگاه شهید بهشتی - روزانه
کیمیا احمدیپزشکی - دانشگاه شهید بهشتی - روزانه
عارف شکریپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - محروم
محدثه مفتخرپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - پردیس خودگردان
کمند رحیم زادهپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج - ظرفیت مازاد
محمد حسین شفیعی دهکهانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - روزانه
ونوس محمدیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - روزانه
امین نجفیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - روزانه
آرش عطارانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گرگان - روزانه
مریم بدیعپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
فاطمه بیدارپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان-شت - روزانه
فاطمه احمدیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان
سارا سخاییپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه
دیاکو کریمیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه
زهرا زیوری کاملپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان - محروم
سیده شکوفه محمودیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان - محروم
محمد مهدی صباغپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد - روزانه
محمد رضا قاسمیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام - روزانه
علیرضا جلیلیانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - روزانه
پرستو مستی عیسی لوپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - محروم
علیرضا علی نژادپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان
محمد حسین قدیانیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد - روزانه
حسن خلیلیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - روزانه
پریسا دهقانیپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - روزانه
علی محبیپزشکی - دانشگاه زاهدان - روزانه
سارا مشنت پورپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام - روزانه
رضا بیاتی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام - روزانه
جواد پور صادقپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - پردیس خودگردان

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته دندانپزشکی

نامرشته و دانشگاه
علی بدخشاندندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - روزانه
امیر حسین رنجبردندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - روزانه
محمد هادی وشنوهدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - روزانه
محمد رضاییدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد - روزانه
مرضیه افخمیدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد - روزانه
هدی شاهرخیدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه
علی عظیمیدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - روزانه
میثاق صالحیدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد - روزانه
مونا شریفیدندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
مینا صمدی دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بابل - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مامایی

نامرشته و دانشگاه
زهرا پلنگیمامایی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - روزانه
الهه رحمانیانمامایی - دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - روزانه
مرضیه باباییمامایی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته اتاق عمل

نام رشته و دانشگاه
فایزه پرندیناتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی خمین - روزانه
شهین ململیاتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی آبادان - روزانه
نوشین حسن خانیاتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی اراک - روزانه
سما رزمیاتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - روزانه
علیرضا زارع پورنیازیاتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - روزانه
سمیرا رضویاتاق عمل - دانشگاه علوم پزشکی یزد - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته پرستاری

نامرشته و دانشگاه
اسماعیل رهنماپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - روزانه
یگانه عسگریپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی بابل - روزانه
آرزو علیمحمدیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی بابل - روزانه
فرخ رحیمیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - روزانه
مایده ماهیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - روزانه
مجید آموزگارپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد - روزانه
علیرضا حیدریپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی زابل - روزانه
شقایق مصباحیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - روزانه
سید مهدی حسینی محبوبپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - روزانه
زهرا بهاریپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - روزانه
زهرا اوتادیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی قم - روزانه
آماندا علی زادهپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان - پردیس خودگردان
جواد عربیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان - روزانه
نرگس اسماعیل زادهپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان - روزانه
الهه ذاتیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت - روزانه
نسترن اصفهانیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه
محمد محمدیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - روزانه
صبا پور اسدپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی سراب - روزانه
مازیار جرجانیپرستاری - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته علوم آزمایشگاهی

نام رشته و دانشگاه
میلاد رنجگران الانقعلوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - روزانه
آرزو بازدارعلوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی بم - روزانه
علی فروغیعلوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - روزانه
محمد کلانتری شاهیجانعلوم آزمایشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم آباد - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته تجربی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته هوشبری

نامرشته و دانشگاه
علیرضا عباسیهوشبری - دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - روزانه
مهدی قره خانی جینیهوشبری - دانشگاه علوم پزشکی گرگان-گلستان - روزانه
رضا افروزهوشبری - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مهندسی پزشکی

نامرشته و دانشگاه
سجاد نیک ناممهندسی پزشکی - دانشگاه اصفهان - روزانه
زهرا ربیعی فردمهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - روزانه
فاطمه حیدری فیروزمهندسی پزشکی - دانشگاه نیشابور - روزانه
ریحانه داستانگومهندسی پزشکی - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مهندسی مکانیک

نام رشته و دانشگاه
مرضیه رحمانیان ریزیمهندسی مکانیک - دانشگاه ایلام - روزانه
امیر علی سرگزیمهندسی مکانیک - دانشگاه بزرگمهر-قاینات - روزانه
محمد رضا پورپیرعلیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی بیرجند - روزانه
عرفان نریمانیمهندسی مکانیک - دانشگاه تبریز - روزانه
سید امیر صدوقی سرابیمهندسی مکانیک - دانشگاه تبریز - روزانه
علی پایز چانهمهندسی مکانیک - دانشگاه تبریز - روزانه
حمیدرضا مرادخانیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی ارومیه - روزانه
مصباح نغمه سنجمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران - روزانه
کاظم حسن زاده خوشابیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی سیرجان - روزانه
محمد امین ملک محمدیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شاهرود - روزانه
علیرضا نورمرادپورمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - روزانه
علیرضا هوشمند وکیل آباد مهندسی مکانیک - دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل - روزانه
محمد مهدی مهریمهندسی مکانیک - دانشگاه ملایر - روزانه
فاطمه ذلفیمهندسی مکانیک - مجتمع آموزش عالی گناباد - روزانه
عیرضا نعمتیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - روزانه
محمد حسین رضایی پورقناتمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه
امیر محمد محمدپورمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خلیج فارس-بوشهر - محروم
امین فیضی بشی پورمهندسی مکانیک - دانشگاه رازی-کرمانشاه - روزانه
علی قنبریمهندسی مکانیک - دانشگاه دامغان - روزانه
محمد صالح سام نژاد کروکیمهندسی مکانیک - مجتمع آموزش عالی بم - روزانه
معصومه جباریمهندسی مکانیک - دانشگاه بناب - روزانه
رضا فتحیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی یزد - روزانه
مهشید علیخانیمهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مهندسی عمران

نامرشته و دانشگاه
امیر مطیعیمهندسی عمران - دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد - روزانه
فرید غیاثیمهندسی عمران - دانشگاه بو علی سینا - همدان - روزانه
ابولفضل شیخ ویسی مهندسی عمران - دانشگاه بیرجند - روزانه
علی جمالی روشتمهندسی عمران - دانشگاه تبریز - روزانه
مونا سهیلی زادهمهندسی عمران - دانشگاه بیرجند - روزانه
مژگان مهرپاکمهندسی عمران - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء-بهبهان - روزانه
عاطفه نجفمهندسی عمران - دانشگاه شهید چمران-اهواز - روزانه
سمانه مقدممهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شاهرود - روزانه
هما نفریمهندسی عمران - دانشگاه قم - روزانه
مهدی نظریمهندسی عمران - دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل - روزانه
مهدی عظیم وندمهندسی عمران - مرکز آموزش عالی محلات/ویژه برادران - روزانه
مریم مرادیمهندسی عمران - دانشگاه گیلان - روزانه
فاطمه تنهامهندسی عمران - دانشگاه رازی-کرمانشاه - روزانه
فاطمه مرادیمهندسی عمران - دانشگاه گیلان - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مهندسی برق

نامشهر و دانشگاه
رویا موحدمهندسی برق - دانشگاه ارومیه - روزانه
وحید رضوانیمهندسی برق - دانشگاه اصفهان - روزانه
مصطفی براتی مقدممهندسی برق - دانشگاه بیرجند - روزانه
مبینا جلیلوند شرخانی تبارمهندسی برق - دانشگاه بین الملل امام خمینی-قزوین - روزانه
زهرا قاسم زاده نقدهیمهندسی برق - دانشگاه تبریز - روزانه
رضا هاشمیمهندسی برق - دانشگاه تبریز - روزانه
امین داودیمهندسی برق - دانشگاه تفرش - روزانه
ذبیح الله یزدانیمهندسی برق - دانشگاه زنجان - روزانه
مهرشاد شاهواریمهندسی برق - دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار - روزانه
علی سلیمیمهندسی برق - دانشگاه سمنان - روزانه
علی رحیمیمهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی-تهران - روزانه
مریم لوییمهندسی برق - دانشگاه شهید چمران-اهواز - روزانه
سید سجاد معنویمهندسی برق - دانشگاه صنعتی اراک - روزانه
سپهر روشنمهندسی برق - دانشگاه اراک - روزانه
مهدی حیدریانمهندسی برق - دانشگاه سهند-تبریز - روزانه
علی حسینیمهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف-تهران - روزانه
میعاد شاهوردیمهندسی برق - دانشگاه امیرکبیر-تهران - روزانه
مهراب سلجوقی فردمهندسی برق - دانشگاه صنعتی همدان - روزانه
رسول عبدیمهندسی برق - دانشگاه کاشان - روزانه
محمد جواد پورابراهیمیمهندسی برق - دانشگاه گیلان-رشت - روزانه
دانیال اسماعیل زادهمهندسی برق - دانشگاه صنعتی همدان - روزانه
پارسا یزدانیمهندسی برق - دانشگاه مازندران-بابلسر - روزانه
محسن مکری نژادمهندسی برق - دانشگاه صنعتی نوشیروانی-بابل - روزانه
محمد قنبریمهندسی برق - دانشگاه دامغان - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مهندسی کامپیوتر

نامشهر و دانشگاه
رضا شکریمهندسی کامپیوتر - دانشگاه ارومیه - روزانه
زینب چهریمهندسی کامپیوتر - دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی-همدان - روزانه
سپهر آخوندیمهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران - روزانه
حسن روحانیمهندسی کامپیوتر - دانشگاه بجنورد - روزانه
هدیه فاطمیمهندسی کامپیوتر - دانشگاه کردستان-سنندج - روزانه
امیرعلی احمددوستمهندسی کامپیوتر - دانشگاه گلستان-گرگان - روزانه
فردین احمدیمهندسی کامپیوتر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز - روزانه
امیررضا نظریمهندسی کامپیوتر - دانشگاه لرستان-خرم آباد - روزانه
مریم هواسیمهندسی کامپیوتر - دانشگاه فسا - روزانه
فاطمه مرادیمهندسی کامپیوتر - دانشگاه بجنورد - روزانه
علیرضا بیناییانمهندسی کامپیوتر - دانشگاه شهید بهشتی-تهران - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته شیمی

نامشهر و دانشگاه
حدیث گلزاریمهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه
علی جعفرزادهمهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی قوچان - روزانه
محمد خادم دورباشمهندسی شیمی - دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر - روزانه
سعیده موذنیمهندسی شیمی - دانشگاه کاشان - روزانه
مریم اسکندریشیمی کاربردی - دانشگاه الزهرا-تهران - روزانه
سیده سعیده دستگردیشیمی کاربردی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران - روزانه
زهرا سادات حسنیشیمی کاربردی - دانشگاه ملایر - روزانه
اعظم داوریشیمی محض - دانشگاه ایلام - روزانه
محمد حسین همتیشیمی محض - دانشگاه صنعتی صنعتی شاهرود - شبانه
حدیث محمدپورشیمی محض - دانشگاه گیلان-رشت - روزانه
مهتاب معادللهیکاردانی شیمی آزمایشگاهی - موسسه غیرانتفاعی جیرفت - غیرانتفاعی
محمدرضا خسرویشیمی کاربردی - دانشگاه جیرفت - روزانه
جواد قوی انداممهندسی شیمی - دانشگاه تفرش - روزانه
علی لاهوتیمهندسی شیمی - دانشگاه باهنر کرمان - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته مهندسی صنایع

نامشهر و دانشگاه
نیما قادریمهندسی صنایع - دانشگاه بوعلی سینا-همدان - روزانه
امیر حسینیمهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی کرمانشاه- روزانه
فاطمه مهرآسامهندسی صنایع - دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران - روزانه
مهدی سامانی نژادمهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های رشته فیزیک

نامشهر و دانشگاه
فاطمه نجفیفیزیک - دانشگاه اراک - روزانه
فاطمه نخعیفیزیک - دانشگاه اراک - روزانه
مریم بهرامیفیزیک - دانشگاه زنجان - روزانه
محمد کاظمیفیزیک - دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه
سیده کوثر جمالیفیزیک - دانشگاه مازندران-بابلسر - روزانه
مهدیه جلالیفیزیک - دانشگاه یزد - روزانه
فاطمه حیدری بنیفیزیک - دانشگاه سمنان - روزانه
سمانه قانع کهنه شهریآموزش فیزیک - دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا/تبریز - روزانه

قبولی های داوطلبین رشته ریاضی موسسه در کنکور 97-قبولی های سایر رشته های مهندسی

نام رشته و دانشگاه
سمیرا نجفیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - دانشگاه مراغه - روزانه
محمد حسین کپجمهندسی ساخت و تولید - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - روزانه
پرهام کرمیمهندسی شهرسازی - دانشگاه بوعلی سینا-همدان - روزانه
محمد ملکیمهندسی ماشین آلات دریایی - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - روزانه
زهرا بیانیمهندسی معدن - دانشگاه تهران - روزانه
حامد ستونی مهندسی معدن - دانشگاه زنجان - روزانه
مجتبی محمدزادهمهندسی نساجی - دانشگاه گیلان-رشت - روزانه
کیانوش مذکور مهندسی هوا و فضا - مهندسی هوا فضا-دانشگاه صنعتی شریف-تهران - پردیس خودگردان
مهدی ماهوتیمهندسی هوا و فضا - مهندسی هوا فضا-دانشگاه صنعتی شریف-تهران - روزانه
محمدرضا هدایتیمهندسی راه آهن - دانشگاه علم و صنعت تهران - روزانه

بازدیدها: 1126