خواندن مصاحبۀ رتبه های برتر موسسه :

انتشارات گیلنا (موسسه کنکور آسان است) در طی سال های فعالیت خود هر ساله رتبه های برتر زیادی داشته که مصاحبۀ برخی از آن ها را در این بخش می خوانید.

رتبه های ذکر شده همگی از لوح های فشردۀ موسسه و خدمات مشاوره و برنامه ریزی استفاده کرده اند.

برای مشاهده مقالات روی عبارت مقالات رتبه های برتر کلیک نمایید.مشاهدۀ قبولی های کنکورهای ۹۷ و ۹۸ که با موسسۀ کنکور آسان است و تیم مشاورۀ رتبه برتر کار کرده اند:

اسامی ذکر شده آمار کلیۀ قبولی های موسسه نیست و مجموعه ما اسامی همۀ افرادی که با موسسه کار کرده و قبولی های دانشگاه های برتر شده اند را منتشر نمی کند و تنها عزیزانی که داوطلبانه اعلام کرده اند را منتشر کرده ایم.

برای مشاهده مشخصات قبولی ها روی عبارت قبولی های کنکور ۹۷ و ۹۸ موسسه کنکور آسان است کلیک نمایید.

بازدیدها: 508