انتخاب رشته کنکور سراسری

انتخاب رشتۀ همۀ دانشگاه های کشور اعم از دانشگاه های دولتی ، پیام نور، غیرانتفاعی، فرهنگیان و …. به جز دانشگاه آزاد، از طریق انتخاب رشتۀ سراسری سازمان سنجش انجام می پذیرد.

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور توسط سازمان سنجش و ارائۀ دفترچۀ انتخاب رشته برای هر رشته، هر داوطلب می تواند حداکثر ۱۵۰ انتخاب از دوره هایی که مجاز است، گزینش کند. جهت آشنایی با کلیه مراحل و نکات کلیدی انتخاب رشته ، روی مبحث مربوطه کلیک کنید:

اعلام نتایج و کارنامۀ آزمون سراسری

اعلام نتایج و کارنامۀ آزمون سراسری

بازدیدها: 2