جهت ارتباط مستقیم با مدیر مسوول طرح های موسسه “مهندس مهرداد ملیجی” می توانید با شماره های زیر تماس حاصل کنید:

۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۲

۰۹۱۲۴۹۶۱۹۶۵

بازدیدها: 624